چهار شنبه 2 اسفند 1402
جهت واریز مبلغ برای طراحی از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و اطلاعات زیر را پس از واریز برای ما ارسال نمایید.

تاریخ واریز | مبلغ واریزی | شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)

 
 

 

لطفا مجدد استعلام بفرمایید.